Ziekenzalving

 

Ziekenzalving

Uitleg over de toediening van het sacrament der zieken

 

Informatie over de ziekenzalving

Het pastoraal team van de Sint Petrusparochie heeft een brochure opgesteld over de ziekenzalving. Met deze brochure wil onze parochie u informeren over de ziekenzalving en de laatste sacramenten.

 

Als iemand ernstig ziek is of zich voorbereidt op een naderend levenseinde, kan het weldadig zijn samen te bidden en de sacramenten te vieren. Tegelijkertijd is het onderwerp ooit beladen. Soms wil men een zieke niet confronteren met een mogelijk naderend afscheid. Soms ook vindt iemand zich nog niet ziek genoeg

om te vragen om de laatste sacramenten. Ooit loopt men lang rond met de vraag wel of niet bedienen, met wie en wanneer.

 

Deze brochure biedt u de gelegenheid dergelijke zaken al eerder binnen de eigen familiekring te bespreken. En natuurlijk kan deze brochure u hulp bieden als u plotseling een bediening moet regelen.

 

Via de volgende link kunt u deze brochure downloaden:

 

Brochure ziekenzalving

 

Wat staat er in de brochure

 

Ziek worden

 • Wat doet ziekworden met u

 

Ziekenzalving (“bediening”)

 • Waar is het voor bedoeld
 • Hoe gaat het

 

Laatste sacramenten

 • Uitleg over de sacramenten

 

De praktijk vroeger en nu

 • Enkele verschillen in accent

 

Wanneer erom vragen

 • In ziekenhuis of verpleeghuis
 • Welke verschillen zijn er met een ziekenzalving vanuit parochie

 

Praat er eens over

 

Van praktische aard, o.a.

 • Wie wilt u erbij aanwezig hebben
 • Ziekenzalving als echtpaar ontvangen
 • Welk tijdstip (planning)
 • Zondagsdients
 • Wat te doen bij noodgevallen
 • Persoonlijke attributen

 

Contactadressen

 • Eerste contact
 • Pastoraal team

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl