Uitvaart

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl

 

Kerkelijke uitvaart

Informatie over regelingen rond de kerkelijke uitvaart

 

Een kerkelijke uitvaart

Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie temidden van de geloofsgemeenschap afscheid van een parochiaan. Als katholieke geloofsgemeenschap vertrouwen we in de uitvaart onze dierbare overledene aan God toe, en troosten we elkaar met het geloof in de verrijzenis, en het vertrouwen dat God ons ook door de dood heen zal vergezellen. De kerkelijke uitvaart, die vaak voorafgegaan wordt door een avondwake, wordt geleid door een priester of diaken. Onderaan deze pagina kunt u teksten downloaden voor een eigen boekje voor de uitvaart.

 

Overleg met de parochie

Als nabestaanden een kerkelijke uitvaart vragen voor hun overledene, dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door (zelf of door de uitvaartondernemer) contact op te nemen met onze medewerkers op het parochie-secretariaat. Met de parochie worden dan data en tijden voor de kerkelijke uitvaart en eventuele avondwake vastgelegd, en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.

 

Brochure

Het overlijden komt meestal onaangekondigd. Men is vaak pas geneigd over de uitvaart te praten wanneer het zover is. Binnen een paar uur moet dan een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden. Onder andere of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe.

Het pastoraal team heeft een brochure samengesteld die u de gelegenheid biedt dergelijke vragen al eerder binnen de eigen

familiekring te bespreken, zodat men kennis heeft van de eigen wensen en van de mogelijkheden binnen onze parochie. En natuurlijk kan deze brochure u hulp bieden als u plotseling een uitvaart moet regelen. Via de volgende link kunt u deze brochure downloaden:

 

Brochure kerkelijke uitvaart

 

Liturgie

Hieronder kunt u een verzameling van mogelijke teksten voor liturgie van de kerkelijke uitvaart downloaden. Hiermee kunt u zelf een viering samenstellen.

 

Liturgie van de uitvaart met eucharistie

Liturgie van de uitvaart met dienst van woord en gebed

Keuzeliederen uitvaartkoor St. Petrus Uden

Brochure

kerkelijke uitvaart

 

Wat is een kerkelijke uitvaart

 • Wat is de betekenis van een kerkelijke uitvaart

 

Hoe contact op te nemen

 • Afspraken maken met parochie-secretariaat

 

Verschillende vormen

 • Uitvaart met eucharistieviering
 • Uitvaart onder gebedsviering
 • Op het kerkhof
 • In het crematorium
 • Avondwake

 

Eigen inbreng

 • Hoe kunt u de uitvaart persoonlijker maken

 

Muziek

 • Welke muzikale invulling wordt er gekozen bij de uitvaart

 

Overige aandachtspunten

 • Viering van Allerzielen
 • Misintenties
 • Mogelijk voor eigen boekje

 

Contactadressen

 • Eerste contact
 • Pastoraal team
 •  

Klik hier voor de brochure