Parochiebijdrage

 

Parochiebijdrage

Onmisbaar voor de toekomst van onze kerk.

 

 

Over Parochiebijdrage

Een veel voorkomend misverstand t.a.v. parochie -of gezinsbijdrage is dat de parochie het noodzakelijke geld zou ontvangen vanuit het bisdom. Het omgekeerde is waar. Van alle inkomsten die de parochie heeft, wordt een bepaald gedeelte afgestaan aan het bisdom, ter dekking van de kosten van het bisdom en haar overkoepelende taken. Uiteindelijk komt al het geld wat in de kerk omgaat van de leden, de parochianen dus.

 

 

 

"Zonder bijdrage geen kerk!"

Misschien denkt u dat het zo'n vaart niet zal lopen; de kerk bestond altijd al en zal wel blijven bestaan. En zo is het ook. Dat "de kerk" zou verdwijnen is onmogelijk, maar of en hoe die kerk in onze eigen regio stand zal houden hangt in grote mate af van de bereidheid van de leden om bij te dragen. Onder andere van u dus. Een bijdrage leveren is wel vrijwillig maar tegelijkertijd ook noodzakelijk.

 

 

 

Hoe kan ik bijdragen?

U kunt uw bijdrage zelf regelen bij uw bank op de manier die u zelf verkiest; per maand, per kwartaal of per jaar. Het handigst is om uw bank te machtigen periodiek een vast bedrag te laten overschrijven.

Aangezien de parochie bestaat uit verschillende kernen, heeft iedere kern een eigen banknummer voor de parochiebijdrage. Hiernaast staan ze voor u op een rijtje.

 

 

 

Wat is redelijk?

Elke bijdrage is welkom maar het zou mooi zijn als men naar vermogen wil bijdragen, waarbij wordt uitgegaan van de volgende richtbedragen:

€ 75-, à € 100,- per jaar voor een gezin

€ 40,- à € 50,- per jaar voor een alleenstaande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankrekeningnummers en vermeldingen per parochiekern.

 

 

Boekel

NL 08 RABO 0108 0020 39

t.n.v. Parochie St. Petrus inzake parochiebijdrage

Boekel.

 

 

Odiliapeel

NL 69 RABO 0154 9052 91

t.n.v. Parochie St. Petrus inzake parochiebijdrage Odiliapeel.

 

Uden

NL 60 RABO 0151 9047 58

t.n.v. Parochie St. Petrus.

 

Venhorst

NL 34 RABO 0153 7001 14

t.n.v. Parochie St. Petrus inzake parochiebijdrage

Venhorst.

 

Volkel

NL 12 INGB 0001 1188 93

t.n.v. Parochie St. Petrus inzake parochiebijdrage

Volkel

 

Zeeland

NL 94 RABO 0159 5077 82

t.n.v. Parochie St. Petrus inzake parochiebijdrage

Zeeland.

 

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl