Uitvaartkoor St. Petrus

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl

 

Uitvaartkoor Uden.

 

 

Uitvaartkoor St. Petrus

 

Persoonlijke benadering bij een uitvaart is voor de nabestaanden van groot belang. Het verdriet bij een overlijden is vaak immens groot en het op passende wijze afscheid nemen van een geliefde wordt als troostrijk ervaren. Gezangen tijdens een uitvaardienst die worden vertolkt door een koor geven een extra toevoeging aan een zo emotionele gebeurtenis.

Het Uitvaartkoor Sint Petrus kan daar voor een groot deel aan bijdragen. Het repertoire is breed; zowel Nederlandstalige, anderstalige en Gregoriaanse gezangen staan op het repertoire. En er kan een keuze worden gemaakt uit muzikale wensen die passend zijn bij de wensen van de nabestaanden en van de overledene.

 

Het koor kan tegen gepaste kosten worden aangevuld met een bijdrage van solisten. Zo valt te denken aan het lied Panis Angelicus van Cesar Franck (letterlijk vertaald: ‘Brood van de Engelen’) en/of het immer zo toepasselijke Avé Maria (diverse componisten). Eventuele bijzondere muzikale wensen kunnen worden samengesteld aan de hand van een beschikbare repertoirelijst en in overleg met de dirigent.

 

Het Uitvaartkoor Sint Petrus staat onder leiding van de professionele musicus Marcus de Haard, en wordt doorgaans begeleid door organist Jan de Laat. Het koor komt tweemaal per maand bijeen om te repeteren en zich optimaal voor te bereiden om aan de wensen en gevoelens van de nabestaanden tijdens een uitvaart tegemoet te komen.

 

Belangstellenden kunnen zich direct wenden tot coördinator Rienus Appel of rechtstreeks tot dirigent Marcus de Haard

 

Rienus Appel (Tel. 0413-251208 Email. mappel36@gmail.com)

Marcus de Haard (Tel. 0657 208 908 Email. muziek@parochiesintpetrus.nl)

 

Uitvaartkoor

St. Petrusparochie