Pastorale doelgroepen

 

Pastorale doelgroepen

De pastorale organisatie van de parochie

 

Pastorale doelgroepen

Het basispastoraat in een parochie bestaat uit een veelheid aan taken, variërend van de toediening van sacramenten en geloofsverkondiging tot maatschappelijk werk en persoonlijke contacten.

 

In het nieuwe beleid wordt het pastoraat gericht op de mens als geheel. Om hieraan gestalte te geven is een aantal speerpunten benoemd waaromheen het pastoraat zal zijn georganiseerd.

 

Deze speerpunten zijn: Jeugd en Jongeren, Huwelijk en Gezin, Roeping en Vorming, Kerk en Samenleving. Bijzonder speerpunt is het eerdergenoemde Persoonsgebonden pastoraat.

 

Leden van het pastoraatteam vervullen de functie van ‘speerpunthouder’ in elk van deze aandachtsgebieden.

Speerpunt/doelgroep

Pastoraal teamlid

Roeping en Vorming:

 

Jeugd en Jongeren:

Kapelaan Herman Schaepman.

Kerk en Samenleving:

Diaken Pieter Raaijmakers.

Persoonsgeb. pastoraat:

Diaken Henk van Thiel.

Huwelijk en Gezin:

Betsie v.d. Wijst-Ruys

Liturgie:

 

 

John van de Laar

waarnemend pastoor

 

 

 

Herman Schaepman

Kapelaan

 

 

 

Pieter Raaijmakers

Diaken

 

 

 

Henk van Thiel

Diaken

 

 

 

Betsie v.d. Wijst-Ruys

Pastoraal assistent

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl