Huwelijk en gezin

 

Huwelijk en Gezin

Pastoraal speerpunt

 

Speerpunt Huwelijk en Gezin

Gezinnen worden in het geheel van de geloofsgemeenschap én in hun huiselijke omstandigheden geholpen om thuis een ‘huiskerk’ te zijn. Aanstaande bruidsparen ontvangen een goede huwelijksvoorbereiding en gehuwden kunnen altijd terecht bij de leden van het pastoraatteam, ook als er problemen zijn. Binnen dit speerpunt wordt aandacht gegeven aan:

 

  • Doopsel (+ voorbereiding)
  • Eerste H.Communie (+ voorbereiding)
  • Huwelijk(+ voorbereiding)
  • Kinderopvang tijdens eucharistieviering op zondag
  • Kinderwoorddienst (tijdens eucharistieviering op zondag)
  • Gezinsvieringen
  • Familiezondagen (eucharistieviering en geloofsverdieping)
  • Geloofsopvoeding in de huisgezinnen

 

Wat betekent dit concreet  in de parochie Sint Petrus:

 

Gezinnen in de zondagsmis

Gezinnen met hun (kleine) kinderen zijn van harte welkom in alle kerken binnen de nieuwe parochie, ook als dat enige onrust met zich meebrengt: “Laat de kinderen tot Mij komen en houd ze niet tegen”.

In de parochiekerk (Uden) zijn er evenwel extra voorzieningen. Voor de allerkleinsten (van 0 tot 4 jaar) is daar tijdens de Mis van 10.30 uur op zondag altijd kinderopvang. Deze wordt geleid door minimaal twee vrijwillig(st)ers.

Bovendien is daar tegelijkertijd iedere zondag de mogelijkheid dat kinderen meedoen aan de kinderwoorddienst (5-12 jaar), waar het evangelie van die zondag op kindniveau en –belevingswereld wordt uitgelegd en verwerkt. Als er een gezinsviering gepland staat is er geen kinderwoorddienst. Die is immers aangepast aan de kinderen.

Tijdens die regelmatig terugkerende gezinsvieringen worden de kinderen actief betrokken bij de liturgie. Ze lezen bijvoorbeeld de voorbeden en/of bidden samen het Onze Vader rondom het altaar. Gezinsvieringen vinden niet alleen in Uden plaats, maar in alle kerken van de nieuwe parochie, zolang dit haalbaar is.

 

Gezinnen opgenomen in de parochiegemeenschap

In Uden is er na de mis op de 1e en 3e zondag van de maand de gelegenheid voor alle parochianen om elkaar te ontmoeten: in het parochiecentrum wordt koffie/limonade geschonken. Een uitermate geschikt moment om onze gezinnen te ontmoeten.

In de nabije toekomst kunnen nog meer gemeenschapsopbouwende initiatieven worden georganiseerd. Daarbij valt te denken aan een ‘doopdankviering’, waarbij alle gezinnen uitgenodigd worden die in het afgelopen jaar een doopsel hebben beleefd.

 

Geloofsopvoeding

Ouders en kinderen worden goed voorbereid op het ontvangen van het H. Doopsel en de 1e H. Communie. Daarbij wordt aandacht besteed aan de persoonlijke relatie met Jezus Christus. Het ontvangen van de sacramenten staat niet op zichzelf, maar zijn hoogtepunten op de weg met Christus in de kerk, in de parochie. Meer hierover op de pagina doopvoorbereiding

 

Ook is er een kinderkoor in de parochie, in Uden; Drieklank. Kinderen zijn daar méér dan welkom. Bovendien worden alle kinderen, die hun 1e H.Communie hebben ontvangen, uitgenodigd om misdienaar te worden.

De parochie geeft gezinnen handreikingen om ‘huiskerk’ te zijn. Zo kunnen er vanaf januari 2013 kinderbijbels en andere boekjes rondom geloofsopvoeding gekocht worden op het parochiecentrum.

 

Huwelijksvoorbereiding en –begeleiding

Zie pagina Huwelijksvoorbereiding

 

 

Speerpunthouder

B. v.d. Wijst-Ruys

Gezin en geloof

Het huwelijks- en gezinspastoraat is voor de nieuwe parochie een belangrijk speerpunt. In elke nieuwe parochie wordt geïnvesteerd in de geloofsgroei van gezinnen. Dat bestaat niet alleen uit het overbrengen van geloofskennis, maar vooral uit het overbrengen van de geloofsbeleving.

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl