Doop

 

Doopvoorbereiding

Op weg naar het Heilig Doopsel

 

Wat is het Heilig Doopsel?

Het doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort. Vanaf dat moment neemt Hij je bij de hand om je een leven lang te begeleiden en te beschermen.

Door het doopsel word je lid van de kerk wereldwijd. Wat dichter bij huis neem je deel aan het leven in de eigen geloofs­gemeenschap, de parochie Sint Petrus, die zich uitstrekt over Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt je omdat je ervaringen kunt uitwisselen met anderen die in dezelfde levensfase zitten, met mensen die in Jezus geloven en er voor elkaar willen zijn. Daarom kan het zijn dat kinderen gezamenlijk gedoopt worden (max 2).

 

Waarom doopvoorbereiding?

Wanneer u ervoor kiest uw kind op te laten nemen in de katholieke kerk, willen we u uitgebreid kennis laten maken met onze geloofsgemeenschap: wat ze gelooft (catechese), hoe ze leeft (diaconie) en wat ze viert (eucharistie). Hiervoor is een traject van doopvoorbereiding uitgewerkt dat aan elk doopsel voorafgaat.

 

Op weg naar het doopsel: stap voor stap!

 

  1. U meldt zich aan bij het Parochie-secretariaat. Er wordt dan nog geen doopdatum afgesproken.
  2. Dan neemt de priester of diaken die uw kind doopt contact met u op en maakt een afspraak voor een huisbezoek. Naast een verdere kennismaking vindt daarin een ‘geloofsgesprek’ plaats: waarom maken we de keuze voor het doopsel? Hoe geloof ik?
  3. De doopheer maakt met u enkele vervolgafspraken, al dan wel of niet samen met een tweetal andere doopouders, gekoppeld aan het bijwonen van de Eucharistieviering op zondag of doordeweek. De doopheer wordt daarbij eventueel geassisteerd door een moeder of vader, die hiervoor is toegerust.
  4. Na deze bijeenkomsten bent u dan nóg beter in staat om te bepalen of u klaar bent voor de keuze van het doopsel. Samen met de doopheer spreekt u dan de doopdatum af. Al naargelang kan dit een gemeenschappelijke of individuele doopviering zijn.

 

Waar?

De doopviering zelf kan plaatsvinden in de parochiekerk of in een van de andere kerken van de Parochie Sint Petrus (dus in de kerken van Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel of Zeeland).

 

Voor wie?

Voor ouders die hun kind(eren) willen laten dopen. Doordat de peetouders een belangrijke belofte doen en een taak hebben bij de geloofsopvoeding, wordt het als zeer wenselijk geacht dat zij de voorbereiding mee maken.

Zijn er al broertjes of zusjes, dan zijn die ook van harte welkom! Tijdens de eucharistieviering is er voor de allerkleinsten altijd kinderopvang en tijdens de aansluitende bijeenkomst is er speelgoed en opvang beschikbaar. Bovendien is er geregeld een gezinsviering en steevast een kinderwoorddienst die helemaal is afgestemd op de kinderen.

 

Brochure downloaden

Van deze informatie is een brochure samengesteld die via deze link te downloaden is: brochure doopvoorbereiding

 

Voor wie?

Voor ouders die hun kind(eren) willen laten dopen. Ook de peetouders zijn van harte welkom om de hele voorbereiding mee te maken.

 

Wanneer?

Doopvoorbereiding kan vrijwel het hele jaar plaatsvinden, voorafgaand aan het H. Doopsel. Aangezien het doorlopen van de hele voorbereiding enige tijd vraagt, dient aanmelding tijdig plaats te vinden.

 

De doopviering.

Om verschillende redenen heeft de Parochie St. Petrus gekozen voor de gezamenlijke doopviering. Dat wil zeggen dat in één viering, zo mogelijk meerdere (liefst twee) kinderen gedoopt worden. De belangrijkste reden ligt in het feit dat de kinderen worden opgenomen in de geloofsgemeenschap die breder is dan één gezin. In de Petruskerk in Uden wordt het doopsel toegediend op een aantal zondagen door het jaar om 12.00 uur. Terwijl de doopvoorbereiding een gezamenlijk gebeuren in Uden is, kan de doopviering plaatsvinden in de eigen kerk. Daartoe maakt men tijdens of na de doopvoorbereiding een afspraak.

 

Kosten?

Het doopsel en de hele voorbereiding zijn gratis. Bovendien krijg je van de parochie een doopkaars als geschenk. Wel is het voor de hand liggend, maar niet verplicht, om (als u dat nog niet doet) deel te nemen aan de jaarlijkse gezinsbijdrage (zie bijlage). Een vrijwillige bijdrage voor de ondersteuning van de geloofsgemeenschap is altijd welkom op bankrekeningnummer 15.19.04.758 van het Kerkbijdragefonds Parochie St. Petrus onder vermelding van “vrijwillige bijdrage i.v.m. doopsel”.

 

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met het Parochiecentrum, Kerkstraat 25, 5401 BC Uden,

el. 0413-263154, op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

 

Doopliturgie

Download een voorbeeldboekje voor de liturgie van doopviering: doopliturgie.

 

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl