Kerk en Samenleving

 

Kerk en Samenleving

Pastoraal speerpunt

 

Speerpunt Kerk en Samenleving

Sinds mensenheugenis speelt de Kerk een belangrijke rol in de samenleving. Onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen; ze zijn allemaal ontstaan vanuit kerkelijke bezorgdheid om mensen. Hoewel veel van deze voorzieningen zoetjesaan door seculiere instellingen zijn overgenomen is er nog steeds een belangrijke rol weggelegd voor de Kerk.

Katholieke en christelijke caritatieve instellingen kunnen met zorg en naastenliefde aanwezig zijn bij de meest kwetsbaren. Tevens mag het persoonlijke pastoraat bij de zwakkeren niet ontbreken. Daarbij is het de bedoeling dat de Kerk relaties onderhoud met allerlei religieuze, politieke en sociale instanties. Ook dient de Kerk haar stem te laten horen in het publieke maatschappelijke debat.

 

Persoonlijk pastoraat:

ziekenbezoek, huisbezoek, bezoek aan gevangenen.

Hoewel alle pastores wel eens op ziekenbezoek gaan ligt de hoofdtaak bij de twee diakens die in de parochie werkzaam zijn. Daarbij heeft diaken van Thiel de voormalige parochies van Boekel, Volkel en Odilliapeel onder zijn hoede terwijl diaken Raaijmakers zich vooral op Uden en Zeeland richt. De diakens bezoeken met enige regelmaat de ziekenhuizen in de regio maar komen daar lang niet altijd de mensen tegen die er het meeste behoefte aan hebben. Daarom is het heel verstandig om een eventuele wens voor ziekenbezoek zelf even bij het parochiecentrum te melden. Dat geldt uiteraard ook voor huisbezoek.

 

Ziekenbezoekgroep.

De verschillende kernen hebben ieder nog een eigen structuur van ziekenbezoek door (leken)groepen. U kunt met hen in contact komen via de contactpersonen van de kern waar u woont. (zie elders op de website onder “Parochiekernen”).

 

Caritas MOV –St. Petrus.

Naast het feit dat iedere voormalige parochiekern een eigen traditie heeft van MOV of missiegroepen is er in Uden een goedlopend initiatief dat  Caritas – St. Petrus heet. Kleding, schoenen en andere gebruiksvoorwerpen (rollators, rolstoelen, etc. ) worden ingezameld voor hergebruik in arme landen. Het inzameladres is in de voormalige Pius X-kerk aan het Piusplein in Uden, maar ook staan er containers met hetzelfde doel bij de Petruskerk, de voormalige Pauluskerk, de Samen op Weg-kerk en de twee Udense moskeeën. In nauwe samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst is er ook een uitgiftepunt voor kleding aan mensen die het echt nodig hebben

 

K.V.O, K.B.O. en Schuttersgildes.

Van oudsher zijn er enkele katholieke groeperingen die nauw verbonden zijn met de katholieke kerk. In Uden is em. pastoor de Bonth geestelijk adviseur van de K.B.O. voor de andere groepen is met name diaken Henk van Thiel de aangewezen contactpersoon.

 

Klussendienst en Kerktaxi (zie snelkeuze linksboven)

 

Vasten –en Adventsactie

Voor wat betreft de collectes in de Adventtijd en de Veertigdagentijd, doet de St. Petrusparochie gewoon mee met de bisschoppelijke acties, met dien verstande dat de laatste 3 jaren de collecte van de Advent bestemd werd voor het project dat Hanneke Nooijen in Ghana aan het opzetten is. Het gaat daar om een trainingscentrum waarin jonge vrouwen een vak geleerd wordt. In 2012 werd het project onder de naam “Meiden van de straat”, door de landelijke Adventsactie gekozen tot één van de tien voorkeursprojecten; projecten die aan heel de Nederlandse kerk worden voorgelegd.  

in de samenleving

Geloof en Kerk zijn van belang voor de samenleving. Katholieke onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, pastoraat bij daklozen, gevangenen, voedselbanken, etc. Het zijn allemaal voorbeelden van kerkelijke aanwezigheid in de samenleving. De Kerk is zowel teken als instrument van eenheid in de samenleving. Ze stimuleert een beschaving van liefde en een cultuur van leven.

 

Diaken

P. Raaijmakers

Hanneke Nooijen in Ghana

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl