Jeugd en Jongeren

 

Jeugd en Jongeren

Pastoraal speerpunt

 

Jeugd en Jongeren

“Jongeren zijn de hoop voor de Kerk”, wordt vaak gezegd. Dat is zeker waar. Maar van de andere kant heeft de Kerk ook hoop te bieden aan de jongeren. Voorbij de waan van de dag blijft de Kerk verwijzen naar Jezus Christus die dezelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd. Het jongerenwerk in onze parochie Sint Petrus wil tieners en jongeren die hoop laten ervaren. Natuurlijk is dat altijd iets persoonlijks tussen ons en Onze Lieve Heer, maar tegelijkertijd is die persoonlijke band met de Heer ook onze “gemeenschappelijke deler”. Jezus liet ons niet voor niets een “gemeenschap van mensen” na!

De beleving van deze hoop en gemeenschap begint albij de voorbereiding op het Vormsel en krijgt verder vorm in de activiteiten van de tiener- en jongeren-groep. Onze parochie heeft een lange traditie op het vlak van jongerenwerk. We hebben een tiener- en jongerengroep die we “samenpakken” onder de naam “Samen het Honk”. Omdat het leeftijdsverschil tussenbijvoorbeeld 14 en 20 een groot verschil is, maken we natuurlijk wel een onderscheid. De grens ligt ongeveer bij 16 jaar.

Voor de tieners, vanaf 12 t/m 15 jaar, is de groep heel belangrijk. De nadruk ligt dan ook op gezellige groeps-activiteiten. Sinds kort maken we gebruik van het “Rock Solid” project. Dit is dynamisch, snel, bij de tijd, en ook inhoudelijk sterk! Elk onderdeel, hoe “vet” en “hip” en flitsend het ook is, heeft ook altijd een doel of boodschap. Het is eigenlijk nooit “zomaar voor de lol”. En zelfs dat ene onderdeel dat wél “zomaar voor de lol” is, heeft een groepsbindend effect! Samen lachen, gieren, brullen is leuk. Dat weten zelfs de ouderen onder ons!

 

Diep

Met de jongeren, vanaf 16 jaar en ouder, gaan we vaak wat dieper. Natuurlijk geldt ook voor hen wat voor de tieners geldt; de groep is belangrijk en gezelligheid. Maar hier gaan we ook “diep”. Concrete vraagstukken en moeilijkheden die om de hoek komen kijken bij het “christen-“ of “katholiek zijn” worden open en eerlijk besproken. Daarnaast is er vaak ook gewoon een thema dat wordt uitgediept, om de “diversiteit” van het geloof in zijn geheel aan bod te laten komen. Vorig jaar was het thema bijvoorbeeld “heiligen”. Toen zijn verschillende heiligen aan bod gekomen. Hun leven en de waarde van hun boodschap voor nu. Dit jaar is gebleken dat er behoefte is om “hete hangijzers” te bespreken. Juist díe standpunten van de Kerk die doorgaans niet zo veel populariteit genieten, zullen worden besproken.

 

Meer…

Er is nóg meer voor de tieners en jongeren. Naast catechese (inhoud), steken we samen de handen uit de mouwen (inhoud in praktijk) en vieren we het geloof in de Eucharistie en de aanbidding. Daarnaast hebben we ook diocesane of landelijke jongeren- en tieneractiviteiten. Palmzondag is een dag dat elk bisdom, dus ook Den Bosch, alle jongeren wil samenbrengen. Paus Johannes Paulus II heeft Palmzondag tot een wereldwijde jongerendag op diocesaan niveau gemaakt.

Verder zijn er DiaconAction, de Katholieke Jongerendag en de Wereldjongerendagen.

Veel van onze jongeren zijn ook actief als misdienaar of in een van de twee jongerenkoren, Gˆojo en Deux Bornes.

Gelukkig kunnen ook de jongeren die nog “zoeken” ervaren dat ze niet alleen staan in hun zoektocht! Of het nu gaat om de “doorgewinterde die-hard-katholiek, of de “voorzichtig zoekende jongere/tiener, altijd is daar de boodschap van hoop; Jij zoekt God, God zoekt ook jou! En God laat zich vinden… (en nu is de beurt aan jou!)

 

De vormelingen maken tijdens hun vormselvoorbereiding kennis met deze groepen in de hoop dat ze zich hierbij aansluiten. Zo is het Vormsel geen eindpunt, maar een start! Nu gaat de H. Geest nog meer waaien in de zeilen van het hart om het grote avontuur met God aan te gaan! De vormselvoorbereiding is er op gericht de tieners te helpen “de zeilen van het hart” te openen voor de Heilige Geest die is als de wind. Het vormsel is een belangrijke stap op hun weg naar volwassen christenen. De eenheid van de parochie bestaande uit zes verschillende kernen krijgt ook in de vormselvoorbereiding en vormselviering steeds meer vorm. De vormelingen, die de toekomst van onze parochie moeten garanderen, worden zo nu reeds bekend gemaakt met de Kerk die een nieuwe, uitdagende, avontuurlijke toekomst tegemoet gaat. Het grote avontuur met God, voor ieder persoonlijk, maar ook voor ons als Kerk-gemeenschap

 

Voor het “welslagen” van het werk dat God doet in de harten van de tieners en jongeren, is het gebed van de oudere generatie onmisbaar! We zijn met z’n allen één parochie, een gemeenschap rondom Christus!

 

Speerpunthouder

Kapelaan Herman Schaepman

hoop

Jongeren zijn de hoop voor de Kerk van Christus en dus ook van de nieuwe parochies. Het jongerenwerk dat begint met de voorbereiding op het Vormsel heeft als doel tieners (12-15 jaar) en jongeren (16-25 jaar) te begeleiden in hun groei tot volwassen katholieken, zodat ze in woord en daad getuigen van hun persoonlijke relatie met Christus en hun beleving van het Evangelie.

Misdienaar, iets voor jou!?

Zit je in de kerk en zie je die plechtige handelingen tijdens de kerkdienst, dan kun je je misschien afvragen hoe het zou zijn om misdienaar of acoliet te zijn? Het is ook bijzonder om de pastoor of kapelaan te helpen tijdens de Mis. Je mag dan bijvoorbeeld de kaarsen dragen, het Evangelieboek met kaarsen begeleiden naar de lessenaar, of met de belletjes rinkelen. Natuurlijk moet je wel stil zijn, want het is een plechtige taak, die je vervult! Wat ook leuk is om te weten: voor alle misdienaars wordt elke twee jaar een uitstapje georganiseerd.

Dus, ben je zes jaar of ouder en wil je eens kijken of je mis dienen leuk vindt? Dan ben je op zaterdag of zondag van harte welkom in de kerk om het een keer te komen proberen! Je mag gerust een vriend of vriendin meenemen.

 

Als je een keertje wilt komen, dan kun je het beste bellen naar de parochie administratie of een email sturen. Tel. nr. 263154 of info@parochiesintpetrus.nl.

Zij geven het door aan Sien Hommeles. (Coördinator misdienaars en acolieten).

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl