Vrienden van de Petruskerk

 

Vrienden van de Petrus

Om het middelpunt van de Udense samenleving in stand te houden

 

Waarom de Stichting "Vrienden van de Petrus"

Al sinds 1890 staan de twee torens van onze geliefde Sint Petrus kerk op wacht in het Brabantse landschap. Willem III was nog koning van Nederland toen op zondagmiddag 13 april 1890 de gehele Udense bevolking uitliep naar haar nieuwe kerk, ‘Sint Petrus Stoel te Antiochië’, die vervolgens tijdens een pontificale hoogmis door bisschop Adrianus Godschalk werd ingewijd.

Sindsdien speelt deze monumentale kerk, een ontwerp van de bekende architect Carl Weber, een grote rol tijdens de belangrijkste momenten in het leven van vele Udenaren en is het gebouw in algemene zin een belangrijk oriëntatiepunt voor de Udense bevolking. En dat niet alleen. Allen die Uden naderen krijgen immers zijn torens en zijn machtige koepel in beeld. Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld, de geallieerde troepen die Uden kwamen bevrijden en tegenwoordig de gehaaste automobilisten op de snelweg tussen Eindhoven en Oss. De Petrus kerk geeft Uden een heel eigen gezicht.

 

Maar de kerk, hoe mooi en sterk ook, blijkt net als alles en iedereen, onderhevig aan de tand des tijds. Honderd jaar na de inwijding was de bouwkundige staat van het gebouw volgens een rapport van de Monumentenwacht zelfs zodanig slecht, dat calamiteiten niet konden worden uitgesloten.

De Stichting Restauratie Petruskerk werd opgericht. Parochianen zowel als Udenaren met liefde voor dit culturele erfgoed en zeker ook het bedrijfsleven schoten te hulp en brachten het benodigde geld bij elkaar. Rond 1990 werd de restauratie, die vijftien jaar zou duren, in gang gezet. In 2005 werden de steigers

eindelijk afgebroken en kon de kerk de Udense bevolking in volle glorie verwelkomen.

 

Maar… dit kan natuurlijk niet het gelukkige einde zijn van het verhaal. Hoe nu deze prachtige kerk voor de toekomst te bewaren? De kosten voor onderhoud zijn enorm gestegen. De inkomsten van de kerk zijn niet meer toereikend om de Sint Petrus tegen een nieuw proces van aftakeling te beschermen. Als groot onderhoud vanaf nu achterwege blijft zouden alle inspanningen voor niets zijn geweest.

Daarom is initiatief genomen tot de oprichting van de “Stichting Vrienden van de Petrus”. Het doel van deze stichting is het op lange termijn verzekeren van periodiek groot onderhoud zodat onze Petrus kerk in goede staat aan komende generaties kan worden doorgegeven. Uden zonder Petruskerk, dat is toch onvoorstelbaar!

 

Iedereen die de kerk, religieus en cultureel erfgoed van de Udense bevolking, een warm hart

toedraagt, is van harte welkom als Vriend van de Petrus.

 

Download voor meer informatie de brochure

(klik op deze link)

Hoe kun u vriend worden?

U wordt vriend door een donatie van een maandelijks / jaarlijks bedrag te storten op rekening:

NL66 RABO 0118 0533 96

 t.n.v. Stichting Vrienden van de Petrus.

 

Uiteraard is het ook mogelijk éénmalig een bedrag naar keuze te doneren. Als vriend zullen wij u uitnodigen aan activiteiten die door de Stichting worden georganiseerd deel te nemen.

 

Sinds 1-1-2008 zijn giften en legaten aan goeddoel-instellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling. Inschrijving op 12 juni 2012 onder nummer 851486599.

 

Comité van aanbeveling

 

De stichting Vrienden van de Petrus wordt u van harte aanbevolen door:

 

• Mgr. Drs. G. de Korte

• Wnd. Pastoor J. van de Laar

• Burgemeester Drs. H. Hellegers

• Heemkundekring

• Journalist L.W.M.A. Fijen

• Emeritus Pastoor I.J.M Ponsioen

 

Stichting Vrienden van de Petrus

 

Kerkstraat 26

5401 BE Uden

tel. 0413-263154.

 

De stichting is ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 54906628

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl