SintCaeciliakoor

 

Sint Caeciliakoor

Het gemengd koor van de Petruskerk

 

 

 

 

Het St. Caeciliakoor is een 4 stemmig gemengd kerkkoor dat verbonden is met de

St. Petrusparochie te Uden.

Dit koor is in 2008 ontstaan door een fusie van 3 parochiekoren (St. Petrus, Paulus en Pius X) vanwege het samengaan van de 3 Udense parochies.

We hebben rond de 50 enthousiaste vrouwen en mannen die graag samen zingen.

Het koor staat onder leiding van Marcus de Haard en de organist is Jan de Laat.

 

Doelstelling

Het koor heeft zich ten doel gesteld om muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar beste vermogen te verzorgen.

Dit doen we zowel afzonderlijk, als ook in samenwerking met de geloofsgemeenschap die in de vieringen aanwezig is.

 

Repertoire

We hebben een divers repertoire aan kerkelijke liederen en missen. De eucharistie kan op verschillende manieren muzikaal ondersteund worden. In de muziekmappen treffen we dan ook niet alleen Nederlandse, Latijnse, Duitse en Engelse liederen en missen aan, maar ook Oost-Europese liederen als ‘Izje Cheruvimy’ en Taizé repertoire.

 

Repetities

De repetities zijn elke dinsdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in het parochiecentrum in de Kerkstraat te Uden. Als u interesse hebt om eventueel lid te worden dan bent u van harte welkom op onze repetities om

geheel vrijblijvend te zien hoe het er bij de repetities aan toegaat. Van te voren aanmelden is niet nodig.

 

Eucharistievieringen

Wij zingen iedere eerste en derde zondag om 10.30 uur en elke tweede en vierde zaterdagavond van de maand om 18.30 uur. Verder in de vieringen tijdens hoogfeesten.

 

Contributie

De contributie bedraagt 20 euro per jaar. Hiervoor wordt o.a. eenmaal per jaar een caeciliafeest georganiseerd.

 

Secretariaat

Tineke van Gorp

email: tinekevangorp@ziggo.nl

 

Voorzitter:

Alfons van den Berg

email: marpel.vdberg@kpnmail.nl

 

Dirigent:

Marcus de Haard

email: info@musicforpeople.nl

 

Organist:

Jan de Laat

email: j.l.delaat@planet.nl

 

 

 

 

 

St. Caeciliakoor tijdens de repetitie

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl