Les Chanteurs Gregoriens

 

Les Chanteurs Grégorièns

Het gregoriaans koor in Uden

 

 

Informatie

 

Les chanteurs gregoriens

 

Ontstaan van het koor:

Medio 2005 hadden enkele gekwalificeerde Gregoriaans-zangers overleg met elkaar en vonden dat het Gregoriaans een extra benadering nodig had.

Gregoriaans op een hoger niveau uitvoeren, dat was de gedachtegang.

Men trommelde enkele liefhebbers op, de meeste waren lid van het St. Petrus koor.

De regionale pers werd ingeschakeld en de reactie hierop was geweldig.

Uiteindelijk is er een groep van 18 mensen ontstaan die ergens, meestal regionaal, een Gregoriaanse eucharistieviering verzorgt.

Het koor vraagt een kerk met een goede akoestiek en verder moet er een uitstekend pijporgel aanwezig zijn.

Aanvankelijk werd er gezongen op de volgende lokaties:

Retraitehuis Uden, Franciscanessen Veghel, Birgitinessen Uden.

Later is daar de St. Petruskerk bijgekomen, waar men steeds op de 5e zondag van de maand zingt.

De vieringen in de St. Petruskerk hebben steeds een apart karakter omdat de aanwezige celebrant de mogelijkheid heeft om alle aanheffingen in het Latijn te zingen.

Regionaal probeert men steeds mooie en nieuwe locaties te bezoeken.

Op speciaal verzoek verzorgt het koor ook rouw- en trouwplechtigheden.

De staf zorgt er steeds voor dat er van de eucharistievieringen die men verzorgt, steeds vooraankondigingen komen in de regionale pers.

Het koor telt momenteel 21 leden.

 

De staf

Dirigent Bert de Win

Organist Jan de Laat

 

Repetitieruimte van het koor:

Voor een koor is een goede repetitieruimte van enorm belang.

De kapel van het retraitehuis is fantastisch, de akoestiek is overweldigend en men kan aldaar gebruik maken van het mooie mechanische pijporgel wat de kapel rijk is.

Elke woensdagmiddag voorafgaande aan een geplande eucharistieviering, repeteert het koor dus in de kapel van het retraitehuis.

Met veel belangstelling komen veel zusters even om de hoek kijken.

 

Ook andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om zo’n repetitie mee te maken.

U bent van harte welkom.

 

Meer informatie vind u op de website: http://www.leschanteursgregoriens.nl

 

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl