Intervalkoor Pius X

 

Intervalkoor Pius X

 

 

 

 

INTERVALKOOR PIUS X

 

Ons koor bestaat uit 37 enthousiaste leden met een sterke onderlinge betrokkenheid.

Gezelligheid hebben wij hoog in het vaandel staan en wij zingen met veel plezier onder leiding van Karin de Rijk, onze dirigente.

Op het orgel worden wij begeleid door Ger van Druten.

 

Wij zingen regelmatig op zaterdagavond om 18.30 uur in de Petruskerk.

Ook verzorgen wij vieringen op verzoek, in de Kruisherenkapel in Uden, ziekenhuis Bernhoven, en in verzorgings-en verpleeghuizen in Uden en omgeving.

Tevens worden we regelmatig gevraagd voor het muzikaal begeleiden van avondwakes.

 

Het koor is opgericht in november 1993 op verzoek van Jacques Leo, destijds pastoor van de H. Pius X/H. Geestparochie. Hij wilde graag ondersteuning van de volkszang op zaterdagavond in de Pius X kerk en vroeg aan Martien van der Venne om een koor op te richten.

Onder zijn bezielende leiding hebben wij een afwisselend repertoire opgebouwd, waaraan we regelmatig nieuwe liederen toevoegen.

Wij zingen hoofdzakelijk een-of tweestemmige Nederlandse liederen.

 

De repetities zijn op woensdagavond in het Parochiecentrum van 19.30 uur tot 21.30 uur waarbij halverwege de repetitie tijd is voor een kopje koffie met koekje.

Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Voor informatie kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

 

Namens het bestuur,

Hans Dortmans, voorzitter 0413 263206

Ine Verberne, penningmeester 0413 264974

Maria Weerts, secretaris. 0413 264592

 

 

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl