Koren

 

Kerkkoren

De koren in de kerk van Boekel

Koren in Boekel

Onze parochiekern mag zich verheugen in de aanwezigheid van enkele koren die zich van harte inzetten om de Eucharistievieringen muzikaal op te luisteren.

 

Parochieel Mannenkoor “St.-Agatha”

Dit is de oudste  vereniging van de Gemeente Boekel en sinds mensenheugenis verbonden aan onze parochiekerk. Het koor telt rond de 24 leden en staat onder de deskundige leiding van dirigent/organist Norbert Bartelsman.

Lees meer >

 

Parochieel Dameskoor

Een aantal enthousiaste dames hebben in de loop van veertig jaren mede de H.H.Missen muzikaal opgeluisterd. Zeer vele rouw- en trouwmissen zijn in het verleden door hun gezongen.

Lees meer >

 

Seniorenkoor “De Blijde Herfstklanken”

In maart 2010 vierden zij het veertigjarig bestaan: het seniorenkoor  De Blijde Herfstklanken . Het koor, waaronder dames en heren, in aantal rond de veertig, zint en repeteert onder het vaandel van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boekel.

Lees meer >

 

KVO-Koor

Incidenteel zingen, meestal tijdens de zaterdagavondmis van 17.30uur, de dames van het KVO-Koor (Katholieke Vrouwen organistatie). Een enthousiaste groep van een 25 tal leden. Zij zingen onder de vlag van de KVO, afdeling Boekel.

Lees meer >

 

 

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl