Dameskoor

 

Dameskoor

Het Dameskoor in Boekel

 

Parochieel Dameskoor Boekel

 

 

Op 9 oktober 1964 vond de oprichtingsvergadering plaats.

Er is toen gestart met 16 leden, waarvan een bestuur van 3 personen.

Het koor werd opgericht vooral om huwelijks- en jubileummissen te verzorgen.

 

Het koor bestaat momenteel uit 15 leden, onder leiding van Ria van der Burgt.

 

Het Dameskoor repeteert tweewekelijks op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur in basisschool “De Uilenspiegel” aan de Parkweg, te Boekel.

Het koor zingt a-capella, omdat er geen pianist voorhanden is.

 

Het repertoire omvat één- en meerstemmige Latijns en Nederlandstalige kerkliederen en missen.

 

Het koor zingt in de regel iedere 1e zaterdag van de maand om 15.00 uur bij de eucharistieviering en tijdens feestdagen in Zorgcentrum St. Petrus te Boekel.

 

Jaarlijks is er een Kerstsamenzijn en een gezellige sluitingsavond voordat de zomervakantie begint.

 

Contactpersoon:

Ria van der Burgt

Burgtstraat 39, 5427AH Boekel

0492-322415

rvdburgt@dse.nl

 

------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Informatie

 

 

 

Ria van der Burgt, voorz.

Burgtstraat 39,

5427AH Boekel

Tel. 0492-322415

E-mail: rvdburgt@dse.nl

 

 

 

Willemien Philipse, secr./penningm.

Rutger v. Herpenstraat 12

5427AE Boekel

Tel. 0492-322342

E-mail: willemienphilipse@gmail.com

Het dameskoor uit Boekel

contactpersoon en dirigent:

Ria van der Burgt

Burgtstraat 41, 5427AH Boekel

0492-322415

rvdburgt@dse.nl

Het koor zingt in de regel iedere 1e zaterdag van de maand om 15.00 uur bij de eucharistieviering in Zorgcentrum St. Petrus te Boekel.

Het koor bestaat uit 14 zingende leden en de dirigent. De leeftijd van de koorleden is 66 jaar en ouder.

Repetitie is om de 14 dagen om 19.00 uur in basisschool de Uilenspiegel in Boekel.

Het koor zingt a-capella, omdat er geen pianist voorhanden is.

 

 

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl