Boekel

 

Boekel

Informatie over kerk en mensen in Boekel

 

 

Inschrijving

Voor het doorgeven van persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie, kunt u het volgende formulier downloaden: formulier

 

Sint Agatha Boekel

 

Pastorie

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Tel. 0413263154 (Par.centr. Uden)

 

Diaken en kontaktpersoon kern Boekel: Henk van Thiel 0650476049.

(h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl)

 

Vieringen klik hier

 

Misintenties

graag opgeven via de voorbedrukte enveloppen die achter in het kerkportaal liggen. Ze kunnen ingeleverd worden via de brievenbus van de pastorie.

 

Huwelijk, doop, uitvaart, ziekenzalving en alle andere vragen, zie elders op deze website.

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl