Home

 

Sint Petrus Parochie - Actueel

Kerkomroep

Vieringen thuis mee- of nabeleven. Nu luisteren

 

 

Uw foto van een activiteit of locatie in de parochie is welkom per email

St. Caeciliakoor Zeeland

Zoeken

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Algemeen banknr.

NL 60 RABO 0151 9047 58 t.n.v. Parochie St. Petrus.

 

www.parochiesintpetrus.nl